Zespół Szkół w Subkowach

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach

mgr Waldemar Pawlusek

subzs@zssubkowy.plWicedyrektor Zespołu Szkół w Subkowach

mgr Bożena Wysocka

sekretariatsp@zssubkowy.pl

Przedszkole, klasy I-III Wicedyrektor Zespołu Szkół w Subkowach

mgr Jerzy Krzebietke

subzs@zssubkowy.pl

klasy IV-VIII