Aktualności - Koronawirus

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat Dyrektora w sprawie opłat za wyżywienie

Komunikat Dyrektora w sprawie zmian w opłatach za wyżywienie znajduje się w załączniku.

13 stycznia 2021

Komunikat Dyrektora w sprawie zwrotów za wyżywienie

Komunikat oraz wniosek w załącznikach.

1 grudnia 2020

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zdalnego nauczania

Zarządzenie w załączniku.

27 listopada 2020

Przypomnienie Komunikatu

Komunikat nr 36/ZS/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Subkowach

z dnia 05 listopada 2020 rok.

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla wszystkich klas I-VIII szkoły podstawowej  od 9 listopada 2020 roku proszę Państwa o nie dokonywanie opłat za wyżywienie za miesiąc  grudzień, które zawsze dokonywane powinny być do 13 listopada 2020 roku.

O wszystkich zmianach dotyczących funkcjonowania stołówki w naszej szkole   będziemy informować w następnych komunikatach.

                                                                                                         

                                                                                                         Waldemar Pawlusek

                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach

23 listopada 2020

Komunikat Dyrektora w sprawie zwrotów za żywienie

Komunikar i wniosek w załącznikach.

6 listopada 2020

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora dotyczące pracy zdalnej w klasach I-VIII - w załączniku.

6 listopada 2020

Opłata za obiady

Komunikat nr 36/ZS/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Subkowach

z dnia 05 listopada 2020 roku

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla wszystkich klas I-VIII szkoły podstawowej  od         9 listopada 2020 roku proszę Państwa o nie dokonywanie opłat za wyżywienie za miesiąc  grudzień, które zawsze dokonywane powinny być do 13 listopada 2020 roku.

O wszystkich zmianach dotyczących funkcjonowania stołówki w naszej szkole  będziemy informować w następnych komunikatach.             

                                                                                                                  Waldemar Pawlusek

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach

4 listopada 2020

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora dotyczące pracy Zespołu Szkół w Subkowach w dniach 23.10. - 08.11. 2020 r. znajduje się w załączniku.

26 października 2020

Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Subkowach

z dnia 23 października 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020 r. informuję o zasadach organizacji pracy w Zespole Szkół w Subkowach od 26 października 2020 r.

  1. Uczniowie klas IV-VIII   przechodzą na naukę zdalną w dniach 26.10 -  08.11. 2020r.
  2. Przedszkole i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.
  3. Nauczanie  zdalne prowadzone będzie według  dotychczasowego planu lekcji (plan dostępny  w e-dzienniku).
  4. Formą komunikacji w okresie zdalnego nauczania jest aplikacja Teams, zakładka Zadanie domowe w dzienniku elektronicznym i zakładka Zdalne nauczanie na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                                         Waldemar Pawlusek

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

 

Informuję, że zgodnie z § 26 ust.2b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

„Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”

 

25 października 2020

Przypomnienie zasad

W związku z ciągłym zagrożeniem epidemiologicznym przypominamy wskazówki dla rodziców i 10 zasad postępowania dla uczniów.

W załącznikach na następnej stronie.

13 października 2020

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolu

Zarządzenie znajduje się w załączniku.

12 października 2020