Zespół Szkół w Subkowach

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku 2023/2024


Składka na rok 2023/2024 została ustalona na 60zł od ucznia.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy dziecka.

Nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

27 8345 0006 2003 0000 2944 0001