Zespół Szkoł w Subkowach

Harmonogram przewozów I-III

W załączniku, dla przypomnienia, zamieszczamy harmonogram przewozów dla klas I-III.