SZKOŁA PODSTAWOWA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2018

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Zespołu Szkół  w Subkowach informuje,

że rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Subkowach 

na rok szkolny 2019/2020

odbędzie sie w dniach 18.02 - 11.03. 2019r.

Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Subkowach

ul. Zamkowa 2 (stary budynek)

do dnia 11 marca 2019r. do godz. 15.00.

Należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka.

Kandydaci do klasy I zamieszkali w obwodzie naszej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie Zgłoszenia. (Zgłoszenia zostaną rozdane przez wychowawców w przedszkolu). Jeżeli dziecko nie chodziło do naszego przedszkola - rodzic odbiera druk Zgłoszenia w sekretariacie szkoły.

Kandydaci do klasy i spoza obwodu naszej szkoły będą przyjęci do klasy I,  na podstawie Wniosku złożonego przez rodziców, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Wniosek będzie dostępny w sekretariacie szkoły lub  na stronie szkoły  od 14 lutego 2019r.

KRYTERIA I HARMONOGRAM REKRUTACJI