SZKOŁA PODSTAWOWA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2020

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Zespołu Szkół  w Subkowach informuje,

że rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Subkowach 

na rok szkolny 2020/2021

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

odbędzie sie w dniach 17.02 - 16.03. 2020r.

Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Subkowach

ul. Zamkowa 2 (stary budynek)

do dnia 16 marca 2020r. do godz. 15.00.

Należy przynieść ze sobą (do wglądu) akt urodzenia dziecka.

 

Kandydaci do klasy I zamieszkali w obwodzie naszej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie Zgłoszenia dostarczonego do 14 lutego 2020r.  (Zgłoszenia zostaną rozdane przez wychowawców w przedszkolu). Jeżeli dziecko nie chodziło do naszego przedszkola - rodzic odbiera druk Zgłoszenia w sekretariacie szkoły.

Kandydaci do klasy I  spoza obwodu naszej szkoły będą przyjęci do klasy I  na podstawie Wniosku złożonego przez rodziców, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

KRYTERIA I HARMONOGRAM REKRUTACJI