Otwarcie szkoły dla klas I-III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2020

Drodzy Rodzice,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. informuję, że od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych i  opiekuńczych na terenie szkoły. Mając na uwadze organizację pracy szkoły w tym czasie, proszę Państwa o deklarację:

  • czy dziecko od 25 maja br. będzie uczęszczało na zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze realizowane w szkole, i w jakich godzinach.

Deklarację proszę przekazywać mailowo lub telefonicznie do dnia 20 maja br., do godz. 11.00.

Telefon do  sekretariatu SP:  58 3515029 lub 58 5368410.

e-mail: przez dziennik elektroniczny jako informacja zwrotna (kliknąć w otrzymanej wiadomości na Odpowiedz) lub na adres mailowy szkoły: sekretariatsp@zssubkowy.pl.

Jeżeli rodzic nie przekaże deklaracji telefonicznej lub mailowej, będzie to równoznaczne z tym, że dziecko kontynuuje nauczanie poprzez kształcenie na odległość, jak dotychczas oraz rodzic nie ma potrzeby, aby dziecko było objęte opieką świetlicową.

Organizacja zajęć w szkole będzie uzależniona od liczby zgłoszonych dzieci i będzie się odbywała zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna. https://www.kuratorium.gda.pl/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych-edukacja-wczesnoszkolna/                                                                                                                         

                                                                                                              Waldemar Pawlusek

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach