Spotkania z rodzicami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2018

Spotkanie wychowawców klas IV -VIII SP oraz III GIM z rodzicami odbędzie się 25 września 2018r. (tj. wtorek) w budynku gimnazjum według harmonogramu:

- spotkanie p. Świtalli z rodzicami uczniów (godz. 16 00, hol I piętro) - przedstawienie programu wdżr,

- spotkanie rodziców uczniów z wychowawcami (godz. 16 10),

- spotkanie po 1 wybranym przedstawicielu Rad Oddziałowych do Rady Rodziców (godz. 1710, świetlica).

Spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami odbędzie się 25 września 2018r. (wtorek) w budynku Szkoły Podstawowej.